Επειδή στους καιρούς τους "πονηρούς"...
...η μουσική μπορεί να μετατρέπει τις αντιθέσεις σε συνθέσεις.

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Περί Επανάστασης και Ελευθερίας
Καθώς κυλάει ο χρόνος, κι όπως περνούν οι μέρες, είναι δίκαιο και έντιμο σε κάποιες σημαντικές από αυτές, όπως η σημερινή, να σταθούμε για λίγο, να φέρουμε στη μνήμη μας όσα δεν ζήσαμε αλλά ανήκουν στην ιστορία μας. Επειδή "η ιστορία διδάσκει τα πάντα, ακόμη και το μέλλον!" (Λαμαρτίνος).

Από τις ρίζες του τρέφεται το δέντρο, ο κορμός και τα κλαδιά του. Από τις ρίζες ανθίζει και καρποφορεί. Από τις ρίζες στέκεται ολόρθο και αντιμετωπίζει ανέμους και θύελλες! Και από τον κορμό, τα άνθη και τους καρπούς του, αναγνωρίζεται τελικά!...